วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

คาถา หัวใจสุนัข

คาถา หัวใจสุนัข

อิ มา อา กิ

คาถา หัวใจสุนัข คาถาบทนี้ ภาวนาเวลาผ่านบ้านที่มีสุนัข หมาดุๆ
ไม่เห่าเลยและไม่กัดด้วยวิเศษนักแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น